Servicemål

 ServicemålApotekets servicemål
DistributionKøventetid·    Gennemsnitlig ventetid 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag.
 Receptekspeditionstid·    Recepter ekspederes med det samme direkte i skranken
 Leveringsgrad·    98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente dem.
 Fejludleveringer·    Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer – svarende til højst
1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.
 Fejludleveringer   dosispakket medicin·    Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,01 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer – svarende til højst
1 fejludlevering pr. 10.000 ordinationer.
 Betjening af handicappede·    Apoteket er indrettet kørestolsvenligt og der henvises til vejside parkering i indre København. Apoteket har stole til rådighed og tilbyder siddende betjening til de kunder der har behov for dette.
   
Faglig rådgivningKunder i skranken der tilbydes information og/eller rådgivning·    Apoteket tilstræber, at alle kunder, der henter håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler, frihandelsvarer til egenomsorg indenfor sundhed og sygdom samt receptpligtigt medicin til eget eller til eget barn under 15 år modtager tilbud om rådgivning.
 Information til kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler·    Første gang kunden modtager dosispakket medicin udleveres desuden informationsmappe, som indeholder kopi af doseringskort, brochuren Dosispakket medicin og indlægssedler på de ordinerede præparater.
 Information til forsendelseskundersamt e-handelskunder·    Information gives via forsendelsesbilag og indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.·    Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Kunderne kan få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele åbningstiden.·    Kunden modtager oplysning om substitution, såfremt det udleverede lægemiddel har et andet navn, end det lægen har ordineret.·    Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.
Diskretion ·    Størst mulig diskretion, som imødekommes ved at kunden fremviser sit sundhedskort (sygesikringsbevis), når der skal hentes receptmedicin.